1. Logg inn
   
 

Den som administrerer arrangementet logger inn med eget brukernavn/passord.

Systemet kan håndtere flere arrangementer samtidig.

Her har du en løsning som varer i årevis!

   
2. Oppsett av konferansen
   
 

Tast inn data om arrangementet, slik som datoer, deltakeravgift, påmeldingsfrist med mer.

Det finnes en del standard felt (overnatting etc) og i tillegg kan man sette opp egne felt.

Man velger om priser i systemet skal settes opp med eller uten mva.

Ved påmelding vises prisen inkl. mva og ved fakturering vil mva være spesifisert.

En konferanse setter du opp på 2 minutter!

   
3. Påmelding
   
 

Når konferansen er satt opp, er det klart for påmelding.

ArrangeIT gir deg en link som du benytter fra deres egen nettside.

Deltakeren fyller ut skjemaet, som inneholder de felter arrangør har valgt.

Deltakeren får se sin påmelding og kan endre eller avbryte denne før endelig påmelding sendes inn.

Den som melder seg på får en bekreftelse på at påmeldingen er registrert, og at informasjon om betaling (faktura) vil bli tilsendt pr. mail.

Enklere kan det rett og slett ikke bli!

   
4. Fakturering
   
 

Her vises et eksempel på faktura som sendes ut pr. mail umiddelbart etter påmelding.

Fakturaen sendes som et vedlegg til mailen i pdf-format.

Ved oppsett av arrangementet kan man velge at betalingsinfo ikke skal sendes ut.

Greit å la deltagerne gjøre jobben selv!

   
5. Status
   
 

Etter hvert som påmeldingene registreres, vises de i ArrangeIT.

Man kan se, og endre, alle detaljene for en påmelding ved å klikke på navnet.

Man kan generere en pdf-fil klar for utskrift på navnelapper.

Det finnes ulike lister for utskrift (med flere detaljer enn de som vises her). Det finnes også en liste for å flette navnene inn i et dokument.

Full oversikt på sekunder!

 

 

6. Betalinger og påminnelser
   
 

Siden gir en enkel oversikt over hvem som har betalt avgiften.

For å registrere en betaling (eller flere) må man manuelt markere i feltet ’Betalt’ og klikke Oppdater.

Også her finnes en egen liste med noe mer detaljer.

Det er mulig å sende ut påminnelser pr. email til de påmeldte. Enten velges enkeltpersoner, eller man kan velge å sende ut til alle påmeldte.

Her har du full kontroll!

   
  Utviklet av Spectare as - Næringshagen i Målselv - 9325 Bardufoss